Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Roman Koprivňanský

terénní sociální pracovník
Tel: 735 794 187     %hpsR-da_hEkU3dkaovjGKh75aEkUW7%WkvDRW7r

Bc. Pavel Kos

sociální pracovník
Tel: 730 578 752     _8Io2Wag%7c-SbdgT-uk87j7T-M

Soňa Kostrůnková

personalistka
Tel: 519 331 442, 737 241 868     %hAkO9ekakHx1~l7VX~l837dWokmYZhaa8kmb

Bc. Kateřina Košťálová

sociální pracovnice, koordinátorka projektu
Tel: 608 609 466     X8Ek1YUSakrlZ12938Es-Z29g

Larysa Kotásková, Dis.

sociální pracovník
Tel: 730 570 087    

Bc. Barbora Kotíková

vedoucí, pracovnice v sociálních službách
Tel: 777 755 436     X8El5b546hGs1~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Zdeněk Kousal

fundraiser
Tel: 736 523 630, 567 563 671     g_rxV92c-nFk2YUS5buvRf54YanBZd54Ys

Mgr. Zuzana Kovářová

vedoucí Následné péče Jihlava
Tel: 731 616 676     gnMk4Z2c-onB5f56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ

Mgr. Pavlína Kovářová, ml.

pracovnice humanitární pomoci a koordinátorka pomoci ukr. uprchlíkům
Tel: 731 625 585     _8IvZ.546hIk8~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ

Lenka Kracíková

pracovnice v sociálních službách
Tel: 568 851 088     blzo.WfjW-BF477aVX~D836aY5prRb~lW5pJ

Marie Krajíčková

zástupce vedoucí pečovatelské služby Nová Říše
Tel: 730 571 165, 736 523 642     88EsVWajWcvm1~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb

Lenka Králíková

vedoucí zařízení - Charitní pečovatelská služba Břeclav
Tel: 519 322 208, 737 230 855     7.AuRWajWevu5f56LToBV1b7c5prRb~lW5pJ

Eliška Krátká

pracovnice v sociálních službách