Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Soňa Kostrůnková

personalistka
Tel: 519 331 442, 737 241 868     %hAkO9ekakHx1~l7VX~l837dWokmYZhaa8kmb

Bc. Kateřina Košťálová

sociální pracovnice, koordinátorka projektu
Tel: 608 609 466     68Go87d7TdBC-Zbgc8m%Cdh_XbphT65j4mnhTj

Larysa Kotásková, Dis.

sociální pracovník
Tel: 730 570 087    

Bc. Barbora Kotíková

pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 677 373     X8El5b546hGs1~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Zdeněk Kousal

fundraiser
Tel: 736 523 630, 567 563 671     g_rxV92c-nFk2YUS5buvRf54YanBZd54Ys

Mgr. Zuzana Kovářová

vedoucí Následné péče Jihlava
Tel: 731 616 676     gnMk4Z2c-onB5f56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ

Mgr. Pavlína Kovářová, ml.

pracovnice humanitární pomoci a koordinátorka pomoci ukr. uprchlíkům
Tel: 731 625 585     _8IvZ.546hIk8~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ

Lenka Kracíková

pracovnice v sociálních službách
Tel: 568 851 088     blzo.WfjW-BF477aVX~D836aY5prRb~lW5pJ

Bc. Lenka Králíková

vedoucí zařízení - Charitní pečovatelská služba Břeclav
Tel: 519 322 208, 737 230 855     7.AuRWajWevu5f56LToBV1b7c5prRb~lW5pJ

Eliška Krátká

pracovnice v sociálních službách

Ing. Petra Kratochvílová

Organizačně-technický pracovník
Tel: 730 571 331, 731 598 906     _.GBRWajWmBmYf~d-onjGKja%gBFO1.7~bGkO1p

Lada Krejčí, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 549 122 963, 731 690 828     78qkO9h_5-vjGK6j9hkmYZhaa8kmb

Tomáš Krejčí

správce ICT Služby Brno
Tel: 604 243 104     ahzk9Waj0cpsQOQ8~gBhT65j4mnhTj

Radka Krontorádová, DiS.

zdravotní sestra
Tel: 736 529 368