Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Jitka Šebková

lektorka PRIMÁRNÍ PREVENCE
Tel: 736 529 336     5bGuRWi_XdBFRYUSakrlZ12938Es-Z29g

Bc. Alena Vybíralová, DiS.

sociální pracovnice, koordinátorka odborné praxe, provozu, WebCarol
Tel: 739 554 265     WerxRWlqXbEk2~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ

Bára Funková, DiS.

sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem sv. Luisy
Tel: 732 177 959     X8EkO-kc0lBFRYUS~8wr8Z84YanBZd54Ys

Mgr. Petra Boháčková

koordinátorka dobrovolníků
Tel: 737 082 349     _.GBRW6g38pu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ

Eržika Mezlíková

pracovnice v sociálních službách

Martina Zbranková

pracovník v sociálních službách

Jiří Marek

údržbář
Tel: 736 795 148    

Anastasia Sirenko

pracovník týmu mimořádných událostí
Tel: 733 742 130     WgnC-ZiaW5Fs83dc-7c-Y~8g9bAhT65j4mnhTj

Lukáš Jurka

Pracovník v sociálních službách
Tel: 739 389 203    

Vladislava Mašková

pracovnice v sociálních službách

Eva Ondráčková

pracovnice v sociálních službách

Helena Urbanová

pracovnice v soicálních službách

Jiřina Jahodová

pracovnice v sociálních službách

Simona Mrhová

pracovnice v sociálních službách

Mgr. Adéla Zachová

sociální pracovník, poradce rané péče

Mgr. Radka Štanclová

sociální pracovník, poradce rané péče
Tel: 734 435 336     ~8quRWilWgpv5f56LTGBV0~9T-uk87j7T-M