Informace pro dárce

Proč podpořit naše služby: 

  • Provozujeme 150 služeb - sociálních, zdravotních a dalších, které ročně pomůžou více než 50 000 lidí. 
  • Prostředky na poskytování služeb získáváme především od ministerstev, samosprávních celků a různých nadací, tyto však pokryjí jen 50 % nákladů.

Co získáte jako dárce:

  • Dobrý pocit z daru, který pomůže například seniorům, matkám s dětmi v tísni, lidem s postižením a dalším. Pomáháme všem, kteří si nemohou nebo neumějí pomoci sami. 
  • Možnost odečtu daru ze základu daně podle zákona č.586/1992 Sb. na základě potvrzení o daru.
    Od základů daně lze odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota za zdaňovací období přesáhne 2% ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 Kč, nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 2% ze základu daně.
    Pro potvrzení převzetí daru potřebujeme znát vaše údaje. Zatímco na poštovních poukázkách je běžně jméno s adresou uváděno, tak při převodu daru z účtu sděluje peněžní ústav pouze název účtu. Vyplňte proto tyto údaje do zprávy pro příjemce.
  • Pravidelné informace o dění v naší organizaci - newsletter připravujeme minimálně 2x ročně a jako dárce se stanete jeho příjemcem. 
  • Pozvání na případné prestižní kulturní benefiční akce Diecézní charity Brno.

Chci vás podpořit