Hřeje nás radost z vykonaného dobrého skutku, říká Bohumila Ševčíková o Tříkrálové sbírce

Hřeje nás radost z vykonaného dobrého skutku, říká Bohumila Ševčíková o Tříkrálové sbírce

Koledování na Tři krále je v malebné obci Lipovec v Moravském krasu neodmyslitelně spjato s paní Bohumilou Ševčíkovou a její rodinou. Zeptali jsme se jí proto, jak novodobá tradice Tříkrálové sbírky v obci vznikala nebo jak letos v Lipovci prožívali specifický ročník.

 • Kam až sahají počátky tříkrálového koledování u Vás v rodině?

První skupinka Třech králů začala chodit po naší obci Lipovec přibližně od roku 1996. Střídali se v ní moje sestra s manželem a můj bratr s manželkou. A to se vším všudy – s královským oděvem, s dary, s řádným nakuřováním, se zpěvem, s křídou a s požehnáním tomu domu.

 • Kdy jste se připojili ke Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita?

Roku 2001, kdy se začala konat první celorepubliková Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity České republiky.

 • Vzpomenete si, jak se proměnilo koledování v průběhu tolika let?

Fotky-p. Ševčíková_IINejprve chodila pouze jedna skupinka Třech králů, od roku 1999 se přidali ke koledování také ministranti a naší obcí tak procházeli od domu k domu po více dní dvě skupinky Třech králů – rodina Zouharova a ministranti.

 

 • Královská družina se v Lipovci rozrostla také o skautské dobrovolníky. Kolik vás bylo a jak probíhala sbírka?

V roce 2008 kompletně převzal tříkrálovou sbírku po naší obci Skautský oddíl Lipovec a koledoval až do loňska. Začínali jsme chodit v 5 skupinkách, poslední roky se scházelo cca 10 skupinek, což bylo okolo 30 králů. Z počátku jsme nosili nazdobené papírové koruny, které jsme si vyrobili na skautských schůzkách. Ty nám ovšem vlivem počasí nevydržely a tak jsme díky dotaci od obce Lipovec nakoupili zlaté plastové, které již nosíváme každoročně.

 • Jak vnímají Tříkrálovou sbírku a koledníky lidé u Vás v obci Lipovec?

Naši spoluobčané již nás každoročně netrpělivě očekávají a s úsměvem vítají, ochotně přispívají do pokladniček a mnohdy mají pro nás připravený i teplý čaj, vitamínovou mandarinku či sladkost pro malé koledníky. My těšíme je a oni nás….

 • Mají nové děti chuť zapojit se do koledování? Jak děti motivujete? Fotky-p.Ševčíková III

Děti není až tak těžké motivovat…rády se přestrojují a rády zpívají koledu My tři králové jdeme k vám. Dále dostanou malý dáreček od Charity ČR, poukázky na bruslení a plavání do Blanska a písemnou pochvalu ve škole od blanenské Charity.

 • Tři králové neodmyslitelně patří k počátku roku. V tu dobu bývá také pořádná zima a někdy i sněhová nadílka. Nevadí to Vám a koledníkům?

Hřeje nás radost z vykonaného dobrého skutku. Navíc poslední roky máme „svůj přidělený úsek“ obce brzo obchozený, protože je nás více skupinek Třech králů. Dříve jsme chodívali i několik hodin denně.

 • Nedílnou součástí koledy je i královský kostým. Připravujete si kostým vlastní? Kde berete inspiraci? Na co je třeba si dát pozor při přípravě kostýmu?

Začínali jsme koledovat ve vyřazených ornátech. S přibývajícím počtem koledníků moje maminka začala šít královské pláště. Jsou praktické - děti mohou mít na sobě své teplé oblečení a na to si zaváží pod krkem královský plášť. Nyní jich máme pro všechny krále dostatek...

 • Řada koledníků je i velmi odvážná při barvení černého krále. Máte v Lipovci osvědčené černidlo?Fotky-p.Ševčíková VI.

Ano, barví velmi dobře až k nepoznání… Je to černá barva na obličej, kterou nanášíme velkým štětcem.

 • Letošní rok byl pro Tříkrálovou sbírku hodně jiný. Klasická koleda dům od domu nebyla možná. Jak jste tuto situaci prožívala Vy a koledníci u Vás v Lipovci?

Alespoň jsme s žáky druhého oddělení školní družiny, kde pracuji, vyrazili obcí od základní školy do kostela, poklonit se narozenému Ježíškovi v jesličkách. Vydali jsme se jak k „našemu vyrobenému“ za oknem školní družiny, tak k tomu, který leží v betlémě v lipoveckém kostele. Po cestě zasněženou obcí jsme viděli úsměvy na tvářích kolemjdoucích.... Věřím, že tentokrát přispějí v místních prodejnách COOP či jinou cestou…

 • Novinkou, kterou si vynutila současná pandemie, je online koleda na webu. Co na ni říkáte?

Je velmi vtipná a milá. Připomíná mi ty naše malé koledníky.

 • Co byste popřála Tříkrálové sbírce do dalších let?

Nadšené koledníky, štědré dárce a díky tomu velkou pomoc lidem, kteří ji potřebují.

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit až do 30. dubna 2021 na www.trikralovasbirka.cz

DĚKUJEME!