Jubilejní dvacátý ročník Tříkrálové sbírky vynesl v brněnské diecézi 30 249 255 korun

Jubilejní dvacátý ročník Tříkrálové sbírky vynesl v brněnské diecézi 30 249 255 korun

Sčítání dvacáté Tříkrálové sbírky na území brněnské diecéze – v Jihomoravském kraji a části kraje Vysočina, je u konce. Více než patnáct tisíc koledníků v letošním roce vykoledovalo rekordních 30 249 255 korun. Sečtením příspěvků z téměř pěti tisíc kasiček přispěli dárci na podporu charitního díla o 2 036 208 korun více než v loňském roce. Peníze ze sbírky i letos poputují k těm nejpotřebnějším – seniorům, nemocným, lidem bez domova nebo na Charitní záchrannou síť.

Nejvyšší částku 4 717 071 korun v brněnské diecézi vykoledovali v Oblastní charitě Rajhrad. Znojemští dárci po celou dobu sbírky také tipovali, jaký bude výtěžek v oblasti, a vybrali na potřebné 2 519 850 korun. V Oblastní charitě v Třebíči poprvé překonal výsledek hranici 3 milionů. Rekordní výtěžek spočítali v Oblastní charitě v Blansku, Jihlavě, Tišnově. Oblastní charita Žďár nad Sázavou poprvé zapojila do koledování střední školy a společně získali 3 782 121 korun. Na celém území České republiky Tříkrálová sbírka na podporu Charity vynesla přes 130 milionů korun.

Koledníci přinášejí do tisíců domovů radostnou zvěst už dvacet let. „Všem dárcům, koledníkům a podporovatelům Tříkrálové sbírky srdečně děkujeme. Jsme rádi, že se za dvacet let sbírka stala součástí života lidí v celé České republice. Velmi si vážíme toho, že se podařilo navázat na lidové tradice. Díky solidaritě dárců, můžeme letos část výtěžku sbírky věnovat na Charitní záchrannou síť. Jde o službu, která vychází z křesťanských kořenů Charity a pomáhá lidem na okraji společnosti,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Brňané přispěli na pomoc potřebným 2 885 464, tedy o 255 125 korun více než před rokemRekordní výtěžek v Brně v letošním roce vykoledovali králové z farnosti Řečkovice a Jehnice. Do 24 kasiček svým zpěvem a koledou získali úctyhodných 174 204 korun. Nejvíce peněz v jednotlivé kasičce odevzdali koledníci z Farnosti sv. Starý Lískovec s částkou 29 544 korun. Dárci v Brně nejčastěji vhazovali do kasiček dvacetikorunové mince. Nejvíc koledníků chodilo v městské části Tuřany, kde se do sbírky zapojilo 73 dobrovolníků.

Tisíce asistentů a dobrovolníků se do sbírky zapojují pravidelně. Jednou z nich je i paní Věra Švejdová z Bílovic nad Svitavou. „Naše obec se do sbírky zapojuje od počátku. Pro mě osobně je krásné pozorovat tu změnu, která během let nastala. Dříve jsme se báli a styděli. S vědomím dobrého skutku jsme se ale nevzdávali. Teď bych Vám přála vidět nadšení koledníků, kteří se těší na to, až navštíví své sousedy a známé, napíší nad dveře požehnání  a vykoledují peníze pro potřebné,“ uvedla koordinátorka z Bílovic nad Svitavou. V Bílovicích nad Svitavou se letos podařilo vykoledovat přes 100 tisíc korun.

Děkujeme dobrovolníkům, koledníkům a partnerům, kteří se na přípravě a průběhu jubilejní dvacáté Tříkrálové sbírky podíleli.

Diecézní charita Brno dlouhodobě, systematicky a profesionálně pečuje o lidi v nouzi, seniory, rodiny, lidi bez domova, s mentálním či fyzickým postižením a další ohrožené skupiny. Z letošního výtěžku Tříkrálové sbírky se chystá dokončit stavbu Centra Celsuz pro lidi sociálně znevýhodněné. V Centru Celsuz bude sídlit například sociální, právní a dluhová poradna, poradna pro cizince, služby pro osoby s duševním onemocněním nebo pro dlouhodobě nezaměstnané. Plánováno je také dokončení rekonstrukce Chráněného bydlení sv. Michaela pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a autismem. Klienti v budově na ulici Žabovřeské získají samostatné pokoje, společné prostory a bezbariérový výtah. V projektu Charitní záchranné sítě bude Diecézní charita Brno pomáhat lidem, pro které ve stávajícím sociálním systému neexistuje žádná jiná pomoc. Část výtěžku Charita věnuje na rozvoj domácí hospicové péče, protože starost o těžce nemocné a umírající patří k jejím důležitým úkolům.

Přehled dalších záměrů sbírky najdete také na: https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/

Podrobný přehled výnosů pro rok 2020 za jednotlivé Oblastní charity:

Brno

2 885 464 Kč

Oblastní charita Blansko

2 475 619 Kč

Oblastní charita Břeclav

3 398 086 Kč

Oblastní charita Hodonín

3 524 750 Kč

Oblastní charita Jihlava

2 078 876 Kč

Oblastní charita Rajhrad

4 717 071 Kč

Oblastní charita Tišnov

1 805 900 Kč

Oblastní charita Třebíč

3 061 518 Kč

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

3 782 121 Kč

Oblastní charita Znojmo

2 519 850 Kč

CELKEM

30 249 255

Podrobné výsledky za jednotlivé oblastní Charity, farnosti i obce najdete na webových stránkách: https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

Peníze ze sbírky jsou rozděleny podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.