Tříkrálová sbírka 2021 v Diecézní charitě Brno podle prvních průběžných výsledků vynesla 17 282 438
16. února 2021 Aktuality z Tříkrálovky

Tříkrálová sbírka 2021 v Diecézní charitě Brno podle prvních průběžných výsledků vynesla 17 282 438

První průběžný výtěžek Tříkrálové sbírky na území brněnské diecéze (v Jihomoravském kraji a části Kraje Vysočina) je ke dni 15. 2. 2021 celkem 17 282 438 korun. Celková částka je složena z 3 859 064 korun, které lidé poslali Diecézní charitě Brno prostřednictvím online kasičky a z  13 423 374 korun, které přispěli do volně přístupných pokladniček na veřejných místech. Diecézní charita Brno upřímně děkuje všem, kteří Tříkrálovou sbírku podpořili. Kvůli náročným podmínkám je dosavadní výtěžek ve srovnání s loňskou sbírkou o 12 954 007 korun menší. Tříkrálová sbírka 2021 probíhala vlivem pandemie mimořádně online, bez tradičního koledování nebo veřejných doprovodných akcí.

Velmi si vážíme všech darů a podpory, kterou jsme při letošní Tříkrálové sbírce vnímali. Děkujeme všem, kteří i v takto složité době myslí na potřebné,“ řekl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. Ředitel dodal: „v letošním roce patří obrovský dík také všem asistentům, koordinátorům, dobrovolníkům, starostům a podporovatelům, kteří museli být připraveni na několik scénářů Tříkrálové sbírky najednou. Pro všechny byla online podoba sbírky velkou novinkou, ke které přistoupili s otevřeností a obrovským nasazením. Za to jim srdečně děkujeme.“

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V BRNĚ

V Brně bylo dárcům k dispozici několik volně přístupných pokladniček, a také online aktivity na webu a sociálních sítích Charity. V prvním průběžném výsledku darovali lidé v Brně do Tříkrálové sbírky celkem 1 733 323 korun. Brněnští dárci patřili k nejštědřejším především v online příspěvcích. Do 15. února 2021 zaslali pomocí online kasičky celkem 875 051 korun, což je nejvíce z republiky. Solidaritu projevily i brněnské firmy a společnosti. Řada z nich oslovila své zaměstnance prostřednictvím krátkého videa o sbírce. Video zdravici natočila i primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková. „Jsme skutečně velmi vděční, že si mnozí lidé v Brně a okolí našli cestu i k nové online podobě sbírky. Děkujeme všem Brňanům za jejich podporu,“ uvedl ředitel Haičman.

PODROBNÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 15. 2. 2021

Charita
Aktuální výnos statických kasiček (Kč)
Aktuální výnos online kasičky (Kč)
Oblastní charita Blansko 1 233 346 366 951
Oblastní charita Břeclav 1 341 047 278 664
Oblastní charita Hodonín 1 470 728  341 023 
Oblastní charita Jihlava 913 725  142 107
Oblastní charita Rajhrad 2 086 179 531 704
Oblastní charita Tišnov 898 895 354 621
Oblastní charita Třebíč 1 715 287 181 923 
Oblastní charita Znojmo 996 631  249 312
Oblastní charita Žďár nad Sázavou 1 909 264 537 708
Služby Brno 858 272 875 051
Celkem  13 423 374  3 859 064
Koleda celkem  17 282 438

ONLINE SBÍRKA

Tříkrálová sbírka se statickými pokladničkami probíhala v prodlouženém termínu do 24. ledna 2021. Protože nebylo možné uskutečnit tradiční koledu, nabídla Charita veřejnosti maximum informací na letácích nebo online. „Situace letosbylaopravdu mimořádná. Když bylo rozhodnuto, že není možná klasická koleda, všichni jsme začali hledat nové a bezpečné cesty. Například bylo nutné přenést tradiční akce do online světa, připravit virtuální soutěž nebo najít vhodná místa pro statické pokladničky. Nesmírně mě potěšilo, s jakou neuvěřitelnou ochotou a oddaností jsem se právě letos setkala. Odnášíme si skvělý pocit ze spolupráce všech zapojených,“ uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky v Diecézní charitě Brno Veronika Slavíková. Online mohou lidé přispívat až do konce dubna na webu www.trikralovasbirka.cz.

ZÁMĚRY PRO ROK 2021

Diecézní charita Brno používá výtěžku z Tříkrálové sbírky na rozvoj a činnost svých služeb pro potřebné. Přímo v Brně využije Charita peníze na služby pro lidi s mentálním postižením v Chráněném bydlení sv. Michaela nebo v Chráněném bydlení sv. Anežky. Oblastní charita Blansko věnuje dary pro Charitní záchrannou síť. Ta pomáhá lidem, kteří propadají systémem státní pomoci nebo i přesto žijí pod hranicí důstojného života. V Hodoníně plánuje Charita připravit nový domov pro matky s dětmi v tísni. Charita v Jihlavě chce díky sbírce upravit prostory pro Domácí hospic Bárka a Odlehčovací službu Adapta Jihlava. Služby profesionálně pečují o nemocné nebo umírající, kteří si přejí zůstat ve svém domácím prostředí. Dary z Tříkrálové sbírky poputují i do rekonstrukce největšího hospice – Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.

SROVNÁNÍ

Letošní Tříkrálová sbírka probíhala v mimořádně náročných podmínkách. Výtěžek je tedy nyní nižší o 12 954 007 korun oproti předchozímu roku. Propad bude pro Charitu znamenat těžkosti i s ohledem na to, že už rok pociťuje zvýšené náklady v souvislosti s celosvětovou pandemií. „Budeme proto velmi vděční za každou podporu, která nám pomůže dále pečovat o naše klienty a pacienty. Sbírka do pokladniček skončila 24. ledna, přispět ale lidé stále mohou online až do konce dubna na webu www.trikralovasbirka.cz,“ vysvětlil ředitel Haičman.