Oldřich Haičman - vizionář i krizový manažer
8. června 2022 30 let pomoci

Oldřich Haičman - vizionář i krizový manažer

Stál u obnovy Charity v brněnské diecézi a vybudoval organizaci, která ročně pomůže více než 60 tisícům klientů. V posledních letech pod jeho vedením zvládla Diecézní charita Brno hned dvě velké krize – pandemii a tornádo na jižní Moravě. Oldřich Haičman řídí pomoc už 30 let.

Charita je oporou při humanitárních katastrofách

Schopnost reagovat v krizových situacích vrací Oldřicha Haičmana ke kořenům brněnské Charity. Jedna z prvních akcí, kterou po obnovení činnosti brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem v únoru 1992 organizoval, byla humanitární sbírka „SOS Osijek“ na pomoc válkou sužované Jugoslávii. „Tenkrát jsme jen z Brna vypravili 12 kamionů s humanitární pomocí. S pár kolegy jsem některé osobně nakládal a doprovázel až do válečných oblastí,“ vzpomíná na své začátky Oldřich Haičman. Podobně jsme pomáhali po válce v Kosovu. Dnes prožívá podobnou situaci znovu v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Tentokrát je ale Charita důležitou součástí systému pomoci a jeho role se proměnila. Jedná s Krajem i Městem Brnem a je garantem profesionální pomoci brněnských Chariťáků. „To, že naši lidé umí odborně pomoci je skvělé. To, že to dělají v souladu s křesťanskými hodnotami a s obrovskou laskavostí, mě utvrzuje v tom, že Charita má ve společnosti nezastupitelnou úlohu,“ dodává.

2021_Dobropiknik 11
DSC_3140
Zehnani 13

V loňském roce to byl právě Oldřich Haičman, který okamžitě reagoval po tom, co se obcemi na jižní Moravě prohnalo tornádo. Bezprostředně po katastrofě vyhlásil sbírku a už následující den byl členem krizového štábu a organizoval pomoc. Pracovníci Charity byli hned od začátku v terénu a první finance ze sbírky mířily do konkrétních domácností už za necelých deset dní. „Ty platby odešly opravdu rychle. Hlavně když si uvědomíme, že za každou jednou platbou bylo šetření v terénu, ověřování informací, spousta administrativy, protože nějaké plošné platby podle nás nejsou cestou pro efektivní pomoc. Všichni z Charity odvedli skvělou práci nad rámec svých povinností, ve svém volném čase. Tato sounáležitost je to, co mě v práci dobíjí,“ vysvětlil Haičman.

Pevné základy a hustá síť pomoci

Oldřich Haičman prostřednictvím oblastních ředitelů řídí síť více než 150 sociálních a zdravotních služeb, které profesionálně pomáhají mnoha cílovým skupinám. Kromě toho dal vzniknout i Charitní záchranné síti, která navazuje na tradiční péči církevních společenství o potřebné. Jejím úkolem je zachytit případy jednotlivců, kteří propadnou sítí obvyklé pomoci například z důvodů velké kumulace problémů nebo zdravotních komplikací. Pomoc právě těmto lidem je pro Haičmana i vizí do budoucna a plánuje pro tyto lidi vznik nové služby.  

„Oldřichu Haičmanovi se povedlo vybudovat pevné kořeny Charity v brněnské diecézi. Pod jeho vedením se tato organizace stala viditelným a respektovaným nástrojem církve pro pomoc druhým. Velice si vážím nejen jeho práce, ale i jeho osobnosti,“ uvedl brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Za obětavou a dlouholetou službu církvi mu udělil medaili sv. Petra a Pavla. Kvalitu práce Diecézní charity Brno pod vedením Oldřicha Haičmana oceňují i další. V roce 2016 získala titul Neziskovka roku, který uděluje nadace NROS, v loňském roce to bylo hned několik ocenění za pomoc při tornádu a nejúspěšnější DMS projekt.

Pro Oldřicha Haičmana je ale největším oceněním stabilní kvalitní práce zaměstnanců Diecézní charity Brno. „Je za námi třicet let, kdy jsme byli po boku lidem v různých životních situacích. Charitní práce vždy stála na konkrétních pracovnících, jejich rozhodnutích a odhodlání naplnit poslání při každodenní náročné práci. Jsem rád, že u toho mohu být,“ řekl na závěr.

Článek vyšel v příloze Katolického týdeníku Caritas u příležitosti oslav 100 let Charity Česká republika.