Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

UV aktivní dekorace rozzářily jihlavský Nízkoprahový klub Vrakbar

UV aktivní dekorace rozzářily jihlavský Nízkoprahový klub Vrakbar

V květnu se konal UV workshop realizovaný Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Vrakbar při Oblastní charitě Jihlava. Akce byla zpřístupněna široké veřejnosti a probíhala v tanečním sále zmíněného zařízení, který byl vyzdoben UV aktivními předměty a projekcí. >>>

U-držme se! Šest pražských městských částí se zapojilo do kampaně za udržitelný rozvoj

U-držme se! Šest pražských městských částí se zapojilo do kampaně za udržitelný rozvoj

V rámci projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj vznikla kampaň U-držme se! se záměrem pomoci propagovat aktivity odpovědných městských částí, od kterých přišel také nápad ji společně uspořádat. Na ojedinělé akci se v rámci „odpovědných aktivit“ spojilo šest městských částí: Praha 4, 7, 8, 14, 20 a Praha Dolní Počernice.

 

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Třebíč

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Třebíč

Během květnových setkání 4., 18, 23. a 26. května jsme na OCH Třebíč vytvořili strukturovaný strategický plán, který navazuje na potřeby naší organizace. V analytické části jsme si ve strategických směrech rozdělili hlavní oblasti, které naši organizaci trápí. Těmito oblastmi jsou: pracovníci, financování, vnitřní fungování – opory/brzdy, vnější vztahy, služby. U těchto oblastí proběhla SWOT analýza. Následně u těchto bodů byly vytyčeny strategické směry – cíle tzn. kdo konkrétně bude odpovídat za daný cíl a do kdy bude tento cíl splněn.

Dluhové pasti: náš společný problém

Odstraňme Dluhové pasti! Foto: Jakub Žák

Charita ČR uspořádala 11. května v pražském Evropském domě mezinárodní odbornou konferenci nazvanou „Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou“, aby opětovně upozornila na problém předlužování jednotlivců a dluhových pastí. Konference se kromě českých řečníků zúčastnili zástupci neziskových organizací z Polska, Litvy, Lotyšska a Německa.

Problémy dětí v měnící se společnosti

Problémy dětí v měnící se společnosti

Přednáška významného dětského psychologa a psychoterapeuta Jaroslava Šturmy ve čtvrtek 8. 6. 2017 v 15 hod. v Rodinném centru DAMIJÁN v Třebíči na ulici U Obůrky 953. Vstupné dobrovolné. Srdečně zve Raná péče Třebíč  a RC Damiján. 

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Žďár

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Žďár

Ve dnech 4., 5., 24. a 25. 5. 2017 se sešla pracovní skupina za účelem tvorby Strategické plánu OCH Žďár. Pracovní skupina nejprve vytvořila SWOT analýzu Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Na základě stanovení silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb vydefinovala oblasti, ze kterých bude tvořen SP OCH ZR. Jedná se o následující oblasti: Služby, Dobrovolníci, Veřejnost, Řízení, Peníze, Lidské zdroje. Cíle byly stanoveny pro oblasti Dobrovolníci, Veřejnost a Lidské zdroje. Během třetího dne setkání byly rozpracovány cíle pro oblasti Služby a Řízení. Poslední den byly nastaveny cíle pro oblast Peníze. Následně došlo k seřazení cílů na časovou osu a úpravu termínů, aby byl plán časově realizovatelný.

Chráněné dílny Znojmo se představily v ČT Dobré ráno

Chráněné dílny Znojmo se představily v ČT Dobré ráno

Jak je to v Česku s chráněnými dílnami? To mohli v České televizi, pořadu Dobré ráno vysvětlit Marcel Štěpán a Jana Puchegger Chadalíková z Chráněných dílen Znojmo. Pozvaní měli také příležitost představit svoji chráněnou dílnu a dále například ruční výrobu svíček. 

Charitní dobrovolníci, známe výsledky soutěže!

Charitní dobrovolníci, známe výsledky soutěže!

Soutěž o věcné ceny pro charitní dobrovolníky, kteří měli jakkoli vyjádřit svůj vztah k dobrovolnictví, je u konce. Děkujeme všem za zaslané příspěvky do soutěže. Účastníci zamotali dborné komisi svými dílky hlavu a protože bylo vyhodnocení soutěže opravdu náročné, výsledky jsou k dispozici až nyní. Omlouváme se za zpoždění. Výsledky

Meeting Brno v Huse na provázku ozdobily obrazy klientů Charity

Meeting Brno v Huse na provázku ozdobily obrazy klientů Charity

V rámci festivalu MeetingBrno v Divadle Husa na provázku proběhla také výstava obrazů lidí v nouzi, kterým pomáhá Diecézní charita Brno! Díla vytvořili lidé s mentálním postižením, lidé bez přístřeší, senioři i uprchlíci. Společné téma všech obrazů bylo, jak si lidé bojující se životními překážkami představují smíření.

Tvorba dílčího strategického plánu v OCH Blansko

Tvorba dílčího strategického plánu v OCH Blansko

V rámci aktivit projektu Společně a s nadhledem se tým OCH Blansko sešel společně s lektorem panem Janem Kroupou ke strategickému plánování v Doubravici nad Svitavou ve dnech 24. a 25. 5. 2017. Plánování se zúčastnilo všech 15 podpořených osob. Vytvořili jsme strategický plán OCH Blansko v oblasti financí a fundraisingu. Také jsme pracovali na znění vize OCH Blansko. Nyní nás čekají závěrečné úpravy na dotvoření finální verze Strategického plánu Oblastní charity Blansko.