Darujete nám roušky, jídlo i peníze. Děkujeme!
26. března 2020 COVID-19 opatření

Darujete nám roušky, jídlo i peníze. Děkujeme!

Naše pečovatelky, zdravotní sestřičky, sociální pracovníci a další zaměstnanci denně s láskou pečují o více než 3 tisíce lidí v celé brněnské diecézi. Třeba Domácí zdravotní péče je nyní velice potřebná, protože nemocnice posílají pacienty do svých domovů, aby zůstaly volné kapacity pro nemocné s koronavirem. Vy nám pomáháte. Srdečně děkujeme!

Naši práci komplikuje nedostatek ochranných pomůcek a materiálu. Vaše dary, příspěvky a pomoc nám umožňují naplňovat naše poslání i v tomto nelehkém čase. Ze srdce Vám za to děkujeme. Pokud chcete přispět finančním darem, nabízíme Vám tyto možnosti: 

Bankovním převodem na číslo účtu: 2008247621/0100 vedeného u Komerční banky (DCHB), VS: 9000. 

Bavlněné roušky pomáhají IMG_2192 (2)

Každá Oblastní charita denně dostává pro zaměstnance, klienty a pacienty tolik potřebné roušky od dobrých lidí. Ve Žďáru nad Sázavou díky Tříkrálové sbírce a Potravinové bance vybavují klienty Charitní záchranné sítě potravinami, rouškou a lahvičkou dezinfekce. Terénní pracovníci rozdávají roušky lidem bez domova přímo v Brně a okolí. Svojí prací tak přispívají k omezení pohybu lidí po městě. Stejně tak pracovníci Oblastní charity Znojmo přidávají do pomoci potřebným rukavice a roušky.

Sladká odměna potěší WhatsApp Image 2020-03-25 at 10.24.49 (1)

Radniční restaurace a pivnice Jihlava napekla našim sestřičkám z Domácí zdravotní péče sladkou odměnu. Tyto sestřičky nyní pečují o cca 200 pacientů v domácím prostředí na Jihlavsku. Podobné poděkování připravili i v Oblastní charitě Třebíč.  Domácí hospic sv. Zdislavy slavil velký úspěch.

Štít pro rytíře v první linii

K dalším ochranným pomůckám před nákazou koronavirem patří i štíty. Našim sestřičkám daroval  Žďárský 3D tisk  15 kusů ochranných štítů. Pečovatelky a sestřičky, které jsou stále v terénu tuto ochranu nutně potřebují. Děkujeme!

Každý člověk je pro nás důležitý.