Diecézní charita Brno posiluje služby pro lidi bez domova
20. března 2020 COVID-19 opatření

Diecézní charita Brno posiluje služby pro lidi bez domova

Diecézní charita Brno si uvědomuje, že k nejohroženějším skupinám koronavirem, patří i lidé bez domova. Atmosféra strachu, která se obecně šíří napříč společností, ovlivňuje právě i je. Diecézní charita Brno proto posiluje především terénní služby, aby se důležitá pomoc a informace dostávaly přímo ke všem potřebným.  V Brně nadále provozuje Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova, Noclehárnu pro lidi bez domova s kapacitou 34 lůžek a Azylový dům pro lidi bez domova s kapacitou 30 lůžek. Oblastní charita Blansko bude dokonce od pondělí 23. března 2020 provozovat Noclehárnu pro muže v Blansku nepřetržitě 24 hodin.

Aktuálně mezi lidi bez domova distribuujeme jídlo, roušky a letáčky s informacemi. Díky našim zkušenostem z Terénní služby sv. Františka víme, kde se nachází nejvíce potřební.  Naši terénní pracovníci přímo v Brně roznášejí až 100 potravinových balíčků denně, což snižuje nutnost přesunů těchto lidí a tím riziko přenosu. Zájem o ně je obrovský a stále roste. Všechny upozorňujeme i na nutnost omezit pohyb a dodržování obecných nařízení, protože tito lidé jsou často bez přístupu k aktuálním informacím. Je to opravdu mimořádně náročná práce,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova v Brně stále nabízí možnost provedení osobní hygieny tak, aby byla dodržena potřebná bezpečnostní opatření Vlády. Brněnská Noclehárna pro lidi bez domova je plně využívána klienty. Stejně tak Azylový dům pro lidi bez domova v Brněje nyní zcela využitý. Posílení stávajících služeb i zavádění nových způsobů pomoci lidem bez domova má přispět ke snížení rizika pro všechny občany na území, které Diecézní charita Brno obsluhuje. 

V Noclehárně pro muže Blansko mohou od pondělí 23. března muži bez domova trávit nejen noci, ale pobývat v ní i přes den. Opustit ji mohou jen na nezbytné nákupy. „Noclehárnu otvíráme v nepřetržitém provozu z důvodu eliminovat pohyb našich klientů po Blansku a okolí. Výrazně tak snižujeme možnost nakažení nebo nahodilého přenosu,“ informuje vedoucí Noclehárny pro muže Jiří Papiž. Zavedeny jsou však zvýšená hygienická opatření, dezinfekce prostor a klienti i pracovníci používají roušky. Stejně tak v Nízkoprahovém denním centru Stará fabrika Blansko jsou zavedena zvýšená hygienická opatření. Klienti i pracovníci používají roušky, pravidelně se dezinfikují prostory.

Oblastní charita Hodonín nadále provozuje chod Noclehárny pro lidi bez přístřeší ve zvýšeném hygienickém režimu. Stejně tak postupuje i u Nízkoprahového denního centra, kde je prováděna několikrát denně důkladná dezinfekce.

Nízkoprahové denní centrum Břeclav rozdává zájemcům roušky, apeluje na omezení pohybu a dodržování hygienických doporučení. Zaměstnanci také jednají s městem Břeclav o dalších možných opatřeních.