Diecézní charita Brno zavádí preventivní opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19
15. března 2020 COVID-19 opatření

Diecézní charita Brno zavádí preventivní opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19

V souladu s vládními nařízeními k zastavení šíření onemocnění COVID-19 zavádí Diecézní charita Brno opatření k ochraně klientů a zaměstnanců. Od pondělí 16. března 2020 do odvolání pozastavuje realizaci činností ambulantních služeb, při kterých dochází k aktivitám se skupinou dětí a mládeže, a dále činností denních stacionářů. K tomuto datu také upravuje provozní dobu v sociálních službách, kde je vysoké riziko nedodržování hygienických návyků. Důvodem tohoto opatření je provedení důsledné dezinfekce prostor služby v ušetřeném čase. V zařízeních, jako jsou azylové domy, bude důsledná dezinfekce probíhat za provozu.

 „Cílem zaváděných opatření je ochrana klientů a zaměstnanců. Uvědomujeme si, že jako jeden z největších poskytovatelů sociálních služeb musíme dbát na ochranu právě těch nejpotřebnějších. Proto zavádíme konkrétní kroky ve všech Oblastních charitách,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

S platností od 16. března 2020 do odvolání omezují činnost nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (nebude poskytována ambulantní forma aktivit se skupinami dětí a mládeže), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (nebude poskytována ambulantní forma aktivit se skupinami dětí a mládeže), zařízení rané péče (nebude poskytována ambulantní forma aktivit se skupinami dětí a mládeže) a denní stacionáře (celkové pozastavení služeb dle nařízení vlády).

Omezení provozu z důvodu důsledné dezinfekce od 16. března 2020 se týká zejména nízkoprahových denních center, nocleháren, kontaktních center, center denních služeb a sociálně terapeutických dílen.

V celé Diecézní charitě Brno platí zvýšená hygienická opatření. Vznikla také specializovaná pracovní skupina, která se věnuje prevenci šíření onemocnění napříč diecézí.  Skupina se pravidelně schází, monitoruje situaci a podniká kroky ke zvýšení ochrany všech klientů a zaměstnanců.

Největší krizová situace, zvláště v terénních službách Diecézní charity Brno, je nedostatek ochranných pomůcek, respirátorů, roušek, dezinfekčních prostředků. Naši pracovníci navštěvují denně přes 3 tisíce uživatelů a pacientů. U těchto terénních pracovníků může dojít k nákaze prostřednictvím kontaktu s příbuznými, kteří se vracejí z ohrožených zemí. Důrazně proto vyzýváme státní správu i samosprávu k řešení této krizové situace, abychom ve vzájemné funkční spolupráci co nejdříve mohli zajistit potřeby klientů služeb i bezpečí a zdraví pracovníků, bez kterých služby nebude možné poskytovat.

V současnosti není v Diecézní charitě Brno evidován žádný potvrzený případ onemocnění COVID-19. Tři zaměstnanci zůstali z preventivních důvodů doma. Nebyli ale v přímém potvrzeném kontaktu s člověkem nakaženým koronavirem.

Diecézní charita Brno děkuje všem za respektování těchto pokynů. Tento čas společenských změn vnímá jako příležitost šířit charitní poslání a myšlenky o to více.