Diecézní charita Brno zůstává nablízku potřebným. Potřebuje i Vaši podporu!
23. března 2020 COVID-19 opatření

Diecézní charita Brno zůstává nablízku potřebným. Potřebuje i Vaši podporu!

Diecézní charita Brno bojuje s epidemií koronaviru. Denně pomáhá více než 3 tisícům uživatelů, klientů a pacientů ve dvou krajích, mnohdy v malých obcích a na těžko dostupných samotách. Poskytování služeb těm nejpotřebnějším v současných podmínkách je ale velmi obtížné i nákladné. Charitní práci komplikuje nedostatek ochranných pomůcek, dezinfekcí a materiálního vybavení. Obracíme se proto na veřejnost s naléhavou prosbou o podporu a finanční dary, které nám umožní chránit ty nejzranitelnější.

Možnosti finanční podpory:

Souhrnné informace

Online platba 

Darujme.cz

Zůstáváme nablízku

Bankovní převod

Číslo účtu: 2008247621/0100 vedeného u Komerční banky (DCHB)

Aktuální potřeba materiálu v celé brněnské diecézi (Jihomoravský kraj a část Kraje Vysočina) na týden:

ROUŠKY (ks/týden)

RESPIRÁTORY (ks/týden)

DEZINFEKCE na ruce (litr/týden)

DEZINFEKCE na povrchy(litr/týden)

RUKAVICE (ks/týden)

15 000

3 500

300

200

16 000

Diecézní charita Brno přichází s novými konkrétními aktivitami na pomoc seniorům, lidem bez domova nebo dlouhodobě nemocným. V Brně a okolí terénní pracovníci denně rozdají přes 100 balíčků s potravinami lidem bez domova. V Oblastní charitě Třebíč a Žďár nad Sázavou nově nabízí pomoc seniorům s nákupy. Oblastní charita Blansko provozuje krizovou Linku důvěry pro všechny sužované strachem a obavami. Noclehárnu pro muže v Blansku mohou nyní zájemci využívat nejen noci, ale pobývat v ní i přes den.

 „Naši pracovníci jsou skuteční hrdinové, protože každý den usilovně pečují o ty nejpotřebnější. Díky jejich dlouhodobé a profesionální práci se roušky, potraviny i informace skutečně dostávají k lidem bez domova, seniorům nebo nemocným. Ze všech sil se snažíme, aby epidemie neublížila právě těm nejzranitelnějším. Proto prosíme o pomoc a spolupráci i veřejnost,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Diecézní charita Brno také děkuje všem jednotlivým dárcům, podporovatelům a partnerům za již uskutečněnou pomoc.

Každý člověk je pro nás důležitý!