Hospicová péče zůstává nablízku potřebným navzdory epidemii
7. dubna 2020 COVID-19 opatření

Hospicová péče zůstává nablízku potřebným navzdory epidemii

Úkolem hospicové péče je provést nevyléčitelně nemocného a jeho rodinu až do posledních dní života. Umírajícím pomáhá zmírnit zdravotní, psychické i duševní obtíže, které s sebou přicházející smrt přináší. V době pandemie koronaviru je ale tato služba mnohonásobně náročnější.

Všichni lékaři a zdravotní sestry v hospicové péči musí používat ochranné pomůcky. K umírajícím proto nosí speciálně upravené štíty, roušky nebo respirátory. „Naše práce je založená na důvěře. Často s nemocným komunikujeme i mimoslovně, protože se snažíme o skutečnou blízkost. A v tom jsou ochranné pomůcky někdy překážkou, kterou nově musíme zvládnout,“ vysvětlila hlavní koordinátorka hospicové péče Radka Kuncová.

Pracovníci v hospicové péči nyní potřebují především jednorázové obleky. „Pokud se pohybujeme například u nového pacienta, potřebujeme maximum ochranných pomůcek, protože nevíme, kdo z rodiny či okolí může být nakažen. Řada nevyléčitelně nemocných už má i vážné dechové potíže, proto nemůžou používat roušku či jinou ochranu,“ dodala Radka Kuncová. Diecézní charita Brno se snaží nakupovat nebo získávat od dárců potřebné pomůcky. Aby ale zajistila ochranu všech pracovníků (nejen v hospicové péči), potřebuje týdně 44 tisíc roušek a 41 tisíc jednorázových rukavic.

Jak náročná je v současnosti pro zdravotníky práce dokresluje i fakt, že nemohou navštěvovat potřebné v týmu a průběžně stav pacienta osobně konzultovat. Hospicový tým tradičně tvoří zdravotní sestry, lékaři, psycholog, pastorační asistent a sociální pracovnice. V posledních týdnech je ale u nemocného vždy jen jeden zaměstnanec, na kterého je díky tomu vyvíjen extrémní tlak a odpovědnost. Například zdravotní ošetření u umírajících vyžaduje řadu náročných a rizikových výkonů.

V Diecézní charitě Brno poskytuje hospicovou péči všech deset oblastních Charit v celém Jihomoravském kraji a části Kraje Vysočina. Většina kapacit je aktuálně zcela vytížená. Například v Blansku je kapacita Mobilního hospice sv. Martina naplněná a další zájemci na službu čekají. „Vzhledem k vývoji situace si uvědomujeme, že zájem o hospicové služby nadále poroste. Už nyní hledáme možnosti, jak umožnit naše služby co nejvíce lidem,“ dodala koordinátorka Radka Kuncová.

Chci podpořit Charitní hospicovou péči v brněnské diecézi