Na chudobu nejsou lidé sami, pomozme jim, připomíná Světový den chudoby
18. listopadu 2018 Humanitární pomoc

Na chudobu nejsou lidé sami, pomozme jim, připomíná Světový den chudoby

Chudoba neznamená jen nedostatek, ale také vyloučení ze společnosti, opuštěnost, osamění. Světový den chudých (18. 11.) je pro nás příležitostí dát hlas chudým a věnovat jim svůj lidský zájem a nabídnout pomoc.

Základním jmenovatelem tohoto dne je papežova výzva k solidárnímu společenství. „Světový den chudých má být nepatrnou odpovědí celé církve, rozšířené po celém světě, jež se obrací k chudým jakéhokoli druhu a v kterékoli zemi, aby se nedomnívali, že jejich volání zaniká do prázdna,“ píše papež František ve svém poselství ke druhému Světovému dni chudých, jehož hlavním mottem je biblický Žalm 34,7 „Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“.

Papež v poselství vyzývá biskupy, kněze a laické věřící „aby také letos a v budoucnu byl tento den slaven ve znamení radosti ze znovunalezené schopnosti být spolu.“ Kromě společných modliteb by komunita měla sdílet nedělní oběd. „Jde o zkušenost, která nás vrací k prvnímu křesťanskému společenství,“ vybízí papež František.

K papežovu poselství se připojuje také Charita Česká republika. „Naši pracovníci a dobrovolníci se snaží podle této výzvy jednat. Chudým a vyloučeným lidem jsme nablízku, abychom je vyslechli, porozuměli jejich trápení a pomohli jim nalézt cestu, jak změnit jejich nepříznivý osud,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

S chudými lidmi a lidmi na okraji pracuje Charita, která tvoří síť zařízení, v řadě míst České republiky. Charita provozuje také služby v terénu, kde lidi na okraji vyhledává a nabízí jim odbornou pomoc. Charitní odborníci se snaží také odhalit příčiny chudoby a aktivně snaží se o změnu legislativy v této oblasti.

V brněnské diecézi poskytuje Diecézní charita Brno celou škálu služeb pro lidi ohrožené chudobou a snaží se navyšovat jejich kapacity. Poptávka po nich totiž narůstá. „Ohrožených skupin lidí a samotných druhů a stupňů chudoby je mnoho. V Diecézní charitě Brno se snažíme pomáhat všem, na všech úrovních. Poskytujeme nejen akutní materiální pomoc či azylové bydlení, pracujeme s klienty na sociální rehabilitaci, máme komplexní poradenství a snažíme se u každého klienta zvýšit jeho schopnosti uspět na trhu práce. Vymanit se ze spárů chudoby může být ale obtížné, mnoho klientů se ocitá v dluhové pasti a chudoba ovlivňuje i další složky jejich životní situace. I proto jsme například v letošním roce v Brně rozšířili kapacitu Dluhové poradny Centra Celsuz,“ popisuje ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále. Letos připadá na 18. listopadu a jde o druhý ročník.

Děkujeme, že nám v boji s chudobou pomáháte.

Světový den chudých