Tříkrálová sbírka pomáhá
24. března 2021 Jak byla sbírka využita

Tříkrálová sbírka pomáhá

Vážná nemoc blízkého člověka je pro celou rodinu náročná situace. A v době pandemie zvlášť. Nebo když se rozpadne velká rodina a jeden z rodičů zůstane na všechny starosti sám. Mnohdy se může zdát, že je těžkostí až k neunesení. Zvládnout život s tím, co přináší, pomáhá Tříkrálová sbírka prostřednictvím služeb Charity. Dary získané při této sbírce už dvacet let podporují ty nejpotřebnější.

Jedna z aktivit, která pravidelně čerpá z darů Tříkrálové sbírky, je Charitní záchranná síť. Posláním Charitní záchranné sítě je pomoc lidem, kteří se ocitli ve velké nouzi a není pro ně žádná jiná dostupná pomoc. Mohou to být i celé rodiny, které nenalézají řešení svých problémů v běžném sociálním systému, nebo i přesto žijí pod hranicí důstojného života.

Pracovníci Charitní záchranné sítě se často setkávají se skutečně silnými životními příběhy. Příkladem může být maminka, která se po rozchodu s partnerem sama stará o pět dětí. Lidé z Charitní záchranné sítě jim nejprve pravidelně vozili potravinovou a materiální pomoc. Ke starostem o obživu a zajištění velké rodiny se ale mamince přidala i obava o zdraví jednoho z dětí, které vážně onemocnělo. Nemoc si vyžádala velmi dlouhou léčbu i neplánované finanční náklady. Charita proto byla mladé mamince i psychickou oporou, aby náročné období zvládla.

Charitní záchranná síť funguje ve Žďáru nad Sázavou, Znojmě, Třebíči, Blansku nebo v Tišnově. Pracovníci se snaží aktivně vyhledávat ty nejpotřebnější a nabízet jim materiální nebo duchovní podporu. Obvykle pomalu a po krůčcích budují důvěru zraněných a křehkých lidí, na které pak mohou stavět další pomoc.

Peníze získané z Tříkrálové sbírky využila Charita i k úhradě školních obědů pro chudé děti ze sociálně slabých rodin. Jsou to rodiny, které mají jen velmi omezené příjmy, často tvořené jen z dávek sociální podpory a hmotné nouze. Charita díky finančním darům z Tříkrálové sbírky zajistila, že i tyto děti mohou dostávat školní obědy. Jídlo ze školní jídelny je pro děti šance, že se mohou stravovat pestře, zdravě a vyváženě.

V Brně Charita z výtěžku jubilejní Tříkrálové sbírky 2020 dokončila důležitou rekonstrukci budovy pro centrum Celsuz na ulici Bratislavská. Díky tomu, že jsou služby pod jednou střechou, dostávají klienti navazující sociální, právní, dluhové nebo psychologické poradenství. Další služby pomáhají lidem s duševním onemocněním žít běžný život nebo dlouhodobě nezaměstnaným získat znovu práci. V centru je i specializované poradenství pro cizince. 

Díky Tříkrálové sbírce tedy Charita pravidelně rozděluje pomoc mezi potřebné. Děkujeme za vaši důvěru a štědrost. Bez ní by charitní práce nikdy nemohla být tolik účinná. Jsme vám vděční, že myslíte na druhé.

Klikni a podpoř Tříkrálovou sbírku online až do 30. 4. 2021