Diecézní charita Brno nadále pečuje o ty nejpotřebnější
17. března 2020 COVID-19 opatření

Diecézní charita Brno nadále pečuje o ty nejpotřebnější

Diecézní charita Brno upravuje činnost některých zařízení a nadále zůstává otevřená k těm nejpotřebnějším. Podrobný rozpis změn popisuje tabulka. Pracovníci také cíleně poučují klienty i pacienty o aktuální situaci a v případě potřeby s nimi hledají vhodné řešení.

V celé Diecézní charitě Brno dodržujeme všechny pokyny hygieniků a vyžadujeme to i od klientů a jejich blízkých. V řadě zařízení preferujeme nošení roušek, provádíme důslednou dezinfekci a minimalizujeme osobní kontakt klientů a pacientů, přičemž zjišťujeme, zda by to nemělo vliv na zdraví a život klientů a pacientů. Případně hledáme řešení adekvátní současné situaci. „Diecézní charita Brno dnes získala 1 500 roušek pro zařízení a služby v celém Jihomoravském kraji. Odhadujeme, že pro naše zařízení budou postačovat pouze na několik hodin. I nadále proto apelujeme a požadujeme od státní správy a samosprávy zajištění ochranných pomůcek pro ochranu klientů, pacientů i samotných zaměstnanců, bez kterých služby poskytovány nebudou moci být.“ vysvětlil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Aktuální přehled k 17. 3. 2020:

Ambulantní sociální služby

Nadále provozujeme ve zvýšeném hygienickém režimu

noclehárny  
nízkoprahová denní centra
kontaktní centra 
telefonická krizová pomoc

Dočasně omezujeme provoz

denní stacionáře      
centra denních služeb   
sociálně terapeutické dílny   
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
centra denních služeb

Omezujeme na telefonickou/ mailovou formu

služby následné péče
sociální rehabilitace 
odborné sociální poradenství

Terénní sociální služby

Pracujeme ve zvýšeném hygienickém režimu

pečovatelská služba
osobní asistence
odlehčovací služby
krizová pomoc
terénní programy
sociální rehabilitace

Dočasně omezujeme provoz

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
raná péče  
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Pobytové sociální služby

Nadále provozujeme

ve zvýšeném hygienickém režimu

azylové domy  
noclehárny  
služby následné péče  
domovy se zvláštním režimem 
chráněné bydlení  
odlehčovací služby

Dočasně omezujeme provoz

týdenní stacionáře

Zdravotní služby

Pracujeme ve zvýšeném hygienickém režimu

Domácí zdravotní péče
Domácí hospicová péče   
Lůžkový hospic (zdravotní péče, odlehčovací služba)

Preventivní služby

Dočasně omezená činnost

Centrum primární prevence

Prorodinné služby

Dočasně omezená činnost

Rodinné centrum (centrum pro rodiče s dětmi)

Půjčovna kompenzačních pomůcek nadále pracuje za zvýšených hygienických podmínek. Sběr šatstva svoji činnost dočasně omezuje.

Dočasné omezení provozu znamená, že v souladu s nařízením vlády aktuálně nemohou být služby poskytovány. Děkujeme za pochopení. 

Pro zachování služeb potřebujeme roušky. Šijte je s námi!

Podpořte nás , abychom tuto situaci zvládli a mohli pomáhat i nadále.