30 let pomáháme lidem

Sit Charitnich sluzeb_mapa

Pro nás je každý člověk důležitý

 

Poskytujeme profesionální, ale zároveň laskavou pomoc na území brněnské diecéze již 30 let.

Ročně pomůžeme téměř 60 000 lidí.

Pomáháme všem, kdo si nedokáží nebo nemohou pomoci sami.

Klikni a objev naše služby

Charitu dělají její zaměstnanci – Chariťáci

10151172_225813457618361_7676366348191563481_n

30 srdcí Charity

Sociální pracovníci, zdravotní sestřičky, pečovatelky, lékaři, vedoucí i účetní…

Diecézní charita Brno má okolo 1 600 zaměstnanců a všechny je vyjmenovat nedokážeme. Ale protože slavíme 30. výročí, přinášíme vám výběr 30 příběhů našich zaměstnanců, současných i bývalých, kteří se srdcem na dlani profesionálně pomáhají všem, kdo to potřebují.

Bez nich by Charita nebyla Charitou. 

Klikni a objev 30 srdcí Charity

Připojte se a pomáhejte potřebným

Ukrajina-19

Bez vašich darů se neobejdeme 

Prožít klidné a důstojné poslední chvíle života.
Spát v čisté posteli se střechou nad hlavou.
Nebo pomoci lidem, kteří prchají před válečným konfliktem.

Váš dar pomůže tam, kde je to právě potřeba. 

Dárcovský účet: 123-5458370217/0100
Variabilní symbol: 2001

Klikni a objev náš servis pro dárce

Více o tom, jak už 30 let pomáháme lidem

Oslava 30 let Charity v Mikulově
14. června 2022 30 let pomoci

Oslava 30 let Charity v Mikulově

V sobotu 11. června se konala oslava 30 let Diecézní charity Brno. Slavnostní setkání pracovníků, zakladatelů, podporovatelů a dárců se konalo v Mikulově. Program byl složený ze tří částí – pěší pouti, děkovné mše svaté a společného setkání v zámku.

Oldřich Haičman - vizionář i krizový manažer
8. června 2022 30 let pomoci

Oldřich Haičman - vizionář i krizový manažer

Stál u obnovy Charity v brněnské diecézi a vybudoval organizaci, která ročně pomůže více než 60 tisícům klientů. V posledních letech pod jeho vedením zvládla Diecézní charita Brno hned dvě velké krize – pandemii a tornádo na jižní Moravě. Oldřich Haičman řídí pomoc už 30 let.

Roman Mezlík: Charita má nezastupitelnou roli v pomoci
1. června 2022 30 srdcí Charity

Roman Mezlík: Charita má nezastupitelnou roli v pomoci

koordinátor dobrovolníků a Tříkrálové sbírky, Oblastní charita Jihlava

Charitní pouť: oslava 30 let DCHB pro všechny Chariťáky a příznivce
20. května 2022 Aktuálně

Charitní pouť: oslava 30 let DCHB pro všechny Chariťáky a příznivce

V sobotu 11. června oslaví Diecézní charity Brno 30 let pomoci lidem na Charitní pouti v Mikulově. Mši v kostele sv. Václava bude sloužit Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Srdečně zveme všechny zaměstnance současné i bývalé, dobrovolníky, přátele a příznivce, aby se k nám přidali od 9:30, kdy vyrazíme z parkoviště na ulici Vídeňská. Těšíme se na setkání se všemi lidmi dobré vůle. 

Příběh Effety a Karla: od vychovatele po vedoucího
20. května 2022 Diecézní charita Brno - Služby Brno

Příběh Effety a Karla: od vychovatele po vedoucího

Karel Weishäupel nastoupil do Effety denního stacionáře v roce 1999 jako vychovatel. V té době se v Česku přicházelo na to, co vše obnáší autismus a upevňovaly se základy profese pracovníků v sociálních službách, kteří jsou oporou lidem s mentálním postižením. Karel Weishäupel s Effetou strávil krásných jednadvacet let a postupně se stal jejím vedoucím. Jak léta s touto službou a jejími klienty prožil?